Novinky

ALBAT ponúka revolučnú novinku.

ISZN predstavuje zariadenie schopné dodávať elektrickú energiu pre spotrebiče pri výpadku distribučnej siete. Zdrojom energie je batéria z ktorej sú vytvorené potrebné napäťové hladiny pre DC spotrebiče. AC spotrebiče sú napájané cez invertorové moduly.

Ak je prítomná distribučná sieť, potom je batéria prevádzkovaná na udržiavacom napätí cez nabíjacie moduly. Z tohto napätia, teda cez nabíjacie moduly sú napájané DC spotrebiče buď priamo, alebo cez DC meniče. AC spotrebiče môžu v tomto režime čerpať energiu cez invertory jednak zo siete alebo tiež z DC napätia.

Svojim zložením sa ISZN veľmi podobá zariadeniam UPS, ale sú tu dva veľké rozdiely: ISZN poskytuje aj DC napäťové hladiny pre spotrebiče a používa sa tu normalizovaný rad napätí pre použité batérie, čiže 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC

  Hlavné ciele pri projektovaní zariadenia:
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Vysoká prevádzková istota
 • Nenáročný servis
 • Modulárna koncepcia na všetkých úrovniach
 • Moduly ľahko dostupné od svetových veľkovýrobcov
 • Normalizovaný rad DC napätí pre batérie
 • Komunikačné kanály bežne používané v priemyselných systémoch
 • Diaľkový dohľad a modifikácia parametrov cez WEB
 • Malé rozmery
 • Prijateľná cena
 • >> Pre viac informácií kliknitu sem