Novinky

ALBAT organizuje prednášky.

ALBAT organizuje prednášky kompletne o záložných zdrojoch napájania. V dnešnej dobe je v ponuke mnoho zariadení od mnohých výrobcov pre oblasť zálohového napájania. Nie je však jedno, čo sa pre konkrétnu aplikáciu použije. Cieľom prednášky je oboznámiť spoločnosti, ktoré plánujú zakúpenie alebo obstaranie nového záložného zdroja, ktoré vlastnosti a informácie sú potrebné k správnemu výberu a prečo. Mali by ste záujem o takúto bezplatnú prednášku vo vašich priestoroch, pre vašich zamestnancov, máte pochybnosti o správnej voľbe? Bezpochyby kontaktuje nás....