Verzia Covered, výstup: 230/400V, 50Hz

  • Výkon: do 25kVA
  • Výkon: 25-110kVA
  • Výkon: 110-400kVA
  • Výkon: 400-650kVA
  • Výkon: nad 650kVA

Verzia Open , výstup: 230/400V, 50Hz

  • Výkon: do 25kVA
  • Výkon: 25-110kVA
  • Výkon: 110-400kVA
  • Výkon: 400-650kVA
  • Výkon: nad 650kVA